osveta02
Pošli ma ďalej

Odmietnutá zdravotná starostlivosť

  • Tlačivo, v ktorom stačí už len vyplniť vaše osobné údaje, konkrétnu adresu prokuratúry, do ktorej pôsobnosti patrí mesto či obec, kde vám bolo odmietnuté poskytnutie zákonom zaručenej zdravotnej starostlivosti a poslať ako doporučený list alebo odniesť osobne do podateľne prokuratúry, ktorej adresujete dokument. Tento dokument je možné zaslať aj elektronicky. Zdroj na zvor dokumentu nájdete TU

zdravotna starostlivost VZOR