slovenske potraviny oznacenie obchod infolink21
SLOVENSKO

SLOVENSKÉ POTRAVINY – AKO SÚ OZNAČENÉ V OBCHODE

slovenske potraviny oznacenie infolink21 obchod

Ak dávate prednosť našim slovenským potravinám, prácne ich vyhľadávate na nákupoch a veselo a ešte aj s dobrým pocitom zapĺňate každú i tú poslednú piaď svojho nákupného košíka…
Alebo ste úplný nováčik a práve začínate a celkom logicky dúfate, že všetky potraviny, ktoré majú vo svojom názve alebo niekde na etikete napísané, že sú slovenské alebo vyrobené na slovensku, či nebodaj i krajina pôvodu je Slovensko, že to sú práve tie pravé naše slovenské výrobky… tak to ste teda na poriadnom omyle, hoc všetky tieto označenia paradaoxne spľňajú literu dnes platných predpisov, označenie “vyrobené na Slovensku” nemusí však predstavovať výrobok, o ktorom by sme mohli povedať, že je Slovák ako repa 🙂

Nuž ako sa hovorí, už vo vekmi preverenom prísloví – nie je zlato všetko, čo sa blyští.

Myslíte si, že táto nejednoznačnosť je len nedôslednosť práce všetkých tých, čo sa podieľali na tvorbe týchto predpisov?

Dosť však bolo úvodu do tejto problematiky a ideme teda na to – ako spoznať slovenské potraviny, ako sú označené a čo znamenajú jednotlivé etikety, aby ste mali na svojom tanieri presne to slovenské, do čoho ste sa plánovali aj s chuťou poriadne zahryznúť 🙂

ČO JE SLOVENSKÁ POTRAVINA

Ako slovenská potravina môže byť označená len tá potravina, ak:
1. najmenej 75% surovín a prísad z celkového množstva použitých na výrobu pochádza zo Slovenska
2. celá výroba sa uskutočnila v Slovenskej republike.

ČO ZNAMENÁ VYROBENÉ NA SLOVENSKU

vyrobene na slovensku infolink21 slovenske potraviny

Výrazom “vyrobené na Slovensku” môžu byť označené len tie potraviny, pokiaľ ich celá výroba sa uskutočnila v Slovenskej republike.
Ide teda o potraviny, na výrobu ktorých možno použiť suroviny a prísady, ktoré nepocházdajú zo Slovenska.

ČO JE KRAJINA PÔVODU

Krajina pôvodu je krajina, kde bola potravina úplne získaná alebo vyrobená, alebo v ktorej sa ako v poslednej uskutočnilo jej podstatné a hospodársky odôvodnené spracovanie (napr. balenie potraviny).

Na potravinách musí krajina pôvodu byť napísaná vtedy, ak by jej neuvedenie hrozilo uvedením spotrebiteľa do omylu. Napríklad Viedenské oblátky vyrobené v Maďarsku, musia mať uvedené, kde boli vyrobené.

Krajinou pôvodu sa povinne musí označovať aj med, čerstvé, chladené a mrazené mäso a ryby.

Podľa európskej legislatívy sa na obale potraviny nemusí uvádzať výrobca aj dovozca (distribútor), ale stačí, ak je uvedený iba jeden z nich. Zároveň je ťažké určiť, či sa jedná o skutočnú výrobu alebo len o balenie potraviny. Pokiaľ nie je na obale uvedené, že potravina bola balená na Slovensku zdá sa, že v tomto prípade ťaháme ako spotrebitelia za ten kratší koniec a krajinu pôvodu potraviny na jej obale žiaľ ani nenájdeme.

Podľa usmernenia nášho Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, takéto potraviny vyrobené v Slovenskej republike uvádzanej ako krajina pôvodu, musia spĺňať nasledovné kritériá:
a) aspoň jedna z fáz výrobného procesu sa uskutočnila v Slovenskej republike (vrátane fázy balenia),
b) sídlo výrobcu alebo sídlo baliarne je v Slovenskej republike.

To znamená, že uvedenú ako krajinu pôvodu Slovensko majú aj potraviny, ktoré sa na Slovensku len zabalia, pričom suroviny nemusia pochádzať zo Slovenskej republiky.

Krajina pôvodu EÚ

Ak je krajina pôvodu takto na potravine označená, vtedy pravdepodobne môže pochádzať z východnej Európy, napríklad z Rumunska. Aj keď výroba mohla prebiehať na vysoko kvalitnej úrovni, mnohí si túto krajinu nespájajú s dobrou ekonomikou či životným štandardnom a preto sa ani nezvykne uvádzať na výrobku.

Ak ide o potravinu, ktorá sa skladá z viacerých surovín, ktoré sú v nej zastúpené rovnomerným podielom a sú z krajín EÚ, nie je potrebné vypisovať každú jednu krajinu. Medzi nevýhody tohto označenia patrí, že vlastne človek nemá možnosť zistiť, odkiaľ surovina pochádza.

slovenske potraviny oznacenie infolink21 nakupny kosik

Dve nasledujúce označenia, boli zavedené príslušnými inštitúciami Slovenskej republiky a sú vydávané len slovenským potravinám za účelom podpory našich kvalitných domácich produktov.

ČO JE ZNAČKA KVALITY

slovenske potraviny znacka kvality oznacenie infolink21 01
slovenske potraviny znacka kvality oznacenie infolink21 02

Ak chcete mať istotu, že výrobok bol naozaj vyrobený na Slovensku a zo slovenských surovín, kupujte potraviny, ktoré majú na svojom obale uvedené logo ZNAČKA KVALITY.
Je to označenie, ktoré naše Ministerstvo pôdohospodárstva na základe špeciálnych testov a kontrol Štátnej veterinárnej a potravinovej správy udeľuje poľnohospodárskym a potravinárskym produktom.
Ak je výrobok označený ZNAČKOU KVALITY znamená to, že minimálne 75% tvorí podiel domácej suroviny a všetky fázy výrobného procesu sa musia uskutočňovať na území Slovenskej republiky. Skladba potraviny však musí byť riadne doložená laboratórnymi skúškami a výrobca podlieha špeciálnym kontrolám Štátnej veterinárnej a potravinovej správy zameraným na pôvod surovín.

ZNAČKA KVALITY sa udeľuje v dvoch stupňoch – stupeň 1. (jedna červená šípka v logu značky kvality) a stupeň 2. (dve červené šípky v logu značky kvality)
Ak má potravina nadštandardné vlastnosti, má právo byť označená logom značka kvality stupeň 2.
Zoznam všetkých výrobkov nájdete TU

ČO JE SLOVENSKÁ POTRAVINA – KVALITNÁ a KONTROLOVANÁ

slovenska potravina kvalitna kontrolovana infolink21

Toto označenie majú len jednozložkové čerstvé potraviny, ktoré boli pestované, chované alebo získané na Slovensku. Ide o rôzne druhy mäsa, ryby, vajcia, zemiaky, ovocie, zeleninu a med.

slovenske potraviny oznacenie infolink21 obchod deti rodina

Druhou kategóriou sú označenia vydávané Európskou úniou na podporu ochrany tradičných regionálnych výrobkov proti falšovaniu a tiež propagáciu kvalitných produktov členských krajín.

Chránené označenie pôvodu

chranene oznacenie povodu slovenske potraviny eu infolink21

…znamená, že konkrétny produkt má vlastnosti a kvalitu špecifický určenú danou oblasťou a každá časť procesu výroby bola vykonaná v tejto oblasti. Toto označenie je najprísnejšie a u nás bolo pridelené zatiaľ jednému produktu a to krásne červenej a voňavej Žitavskej paprike.

Chránené zemepisné označenie

chranene zemepisne oznacenie eu infolink21

…znamená, že produkty, ktorých charakter je určený danou oblasťou a aspoň jedna fáza výroby potraviny bola v tejto oblasti vykonávaná. U nás do tejto kategórie patria napr. chutná Slovenská parenica alebo sladučký Skalický trdelník.

Zaručená tradičná špecialita

zarucena tradicna specialita eu infolink21 slovenske potraviny

…je označenie pre potravinárske špeciality s minimálne dvadsaťpäťročnou tradíciou. Ide o produkty, ktoré boli vyrobené za použitia tradičných surovín a aj tradičným spôsobom prípravy. Takéto špeciality sa ale neviažu na konkrétnu lokalitu a môžu byť vyrábané kdekoľvek v rámci EÚ. Zaručenou slovenskou teda našou tradičnou špecialitou sú napr. Spišské párky či Bratislavský rožok.

BIOPRODUKTY a BIOPOTRAVINY

slovenske potraviny eko bio infolink21 oznacenie logo

Označenie „bio“ alebo „eko.“ patrí tým produktom a potravinám, ktoré pochádzajú z certifikovaného ekologického poľnohospodárstva, spracovania a distribúcie.
Nesmú byť hnojené umelými hnojivami, ošetrované pesticídmi a zvieratá sú chované bez použitia antibiotík na otvorenom priestranstve a sú kŕmené organickým krmivom.

Označenie Bio a Eko

Na Slovensku sa označovanie riadi európskou legislatívou. Každý produkt alebo potravina, ktorá je označená ako bio musí mať biocertifikát vydaný inšpekčnou inštitúciou. Takýto produkt je označený tzv. „Eurolistom,“ ktorý je povinný pre všetky bioprodukty pochádzajúce z EÚ.
Na obale nájdete číselný kód organizácie, ktorá certifikát vydala. Ten sa skladá vždy z kódu krajiny (napr. Slovensko má označenie SK) a označenia, že ide o ekologickú výrobu (napr. BIO, EKO alebo aj ORG) a referenčného čísla organizácie, ktorá vydala biocertifikát. V prípade slovenských výrobkov sú to označenia SK-BIO-002 a SK-BIO-003.

bio eu logo infolik21

Výrobcovia musia povinne týmto logom označovať všetky ekologické alebo takzvané bioprodukty.

Svoj grafický znak ekologickej poľnohospodárskej výroby môžu výrobcovia členských krajín EÚ použítať aj naďalej v nezmenenej podobe.

bio eko logo eu infolink21 slovenske potraviny

LETÁKY na stiahnutie, preposlanie, vytlačenie nájdete TU
• S NAMI NIE SI SÁM
• PRIDAJ SA K NÁM 🙂

Binance ad
Diverzifikácia portfólia? Investovanie do kryptomien prostredníctvom najväčšej svetovej krypto-burzy Binance je jedno z riešení.

3 Replies to “SLOVENSKÉ POTRAVINY – AKO SÚ OZNAČENÉ V OBCHODE

Comments are closed.